Megbízható szállítmányozási vállalkozás az Önök cége?

Tetthely Parkoló:
Speditőrök számára rémálom, rakomáyntolvajok részére paradicsom.
Mindegy milyen áru rakományuk van – a gyors pénzszerzésre vadászaat érdekében a ponyvahasítók nem ismernek akadályt.
És a legtöbb esetben a rendőrség nem ismeri fel a tetteseket...

Problematika

PONYVAHASÍTÓK, RAKOMÁNYTOLVAJOK ÉS PARKOLÓKALÓZOK…

Szemérmetlenül kihasználják a tehergépjármű vezetők pihanő időit!
Gyorsan és váratlanul lépnek fel!
Ugyanolyan gyorsan el is tűnnek!
Az autópályák pihenő és parkolóhelyein dolgoznak!
Az éj leple alatt felhasítják a tehergépjárművek ponyváit!

„Ezzel a kontroll hasítással a tolvajok előbb megnézik, hogy hasznosítható áru
található-e a vontatón.“ Amennyiben ez a fekete piacon könnyen pénzre váltható, biztos lehet benne, hogy az éjszaka folyamán vagy a hátsó ajtót nyitják ki, vagy a komplett ponyvát hasítják fel!

Rendőrségi becslések szerint, minden hatodik európai távfuvar sofőr az elmúlt 5 évben áldozata volt valamilyen támadásnak.

Ameddig a múltban főként egyedi tettesekről volt szó, ma már a „rakománytolvajok“ az alvilág számára vonzó üzletágba tömörültek. Mindezeknél a betörések szervezett bandák megrendelésére történik. Az ezeknél keletkezett károk becslések szerint milliárdos nagyságúra nőtt.

A bűnügyi statisztika szerint többnyire nem is jelentenek be minden káresetet. Nyílván sok érintett spedíciós- és szállítmányozó cég fél, hogy ezáltal elveszíti fuvarozó partnereinél megbízhatóságának hírnevét.

„ A rakomány gépkocsivezetője felelősséggel tartozik, ha a fellépő tolvajok ellen nem védi hatékonyan a szállított árut.“
Amennyiben egy káreset vagy betörés után hanyagság állapítható meg, (az Önök járűvei mindig őrzött parkolkóban állnak?)valószínű hogy Önökre terhelik az egész kártérítést.
Kisebb, vagy pénzügyileg gyengébb szállítmányozók számára ez csődhelyzetet is okozhat és extrém esetben a cégvezető személyes felelősségét is maga után vonhatja.

A TSS cég biztonsági rendszereivel minden rakomány sofőrje képes arra, hogy az árut betörés ellen megvédje és ezátal a felelősségrevonást elkerülheti.

Info

Ismeri Ön a járulékos költségeket?
Utána számolt Ön már annak, hogy milyen magasak a károk járulékos költségei ill. a tulajdonban keletkezett kár azzal, hogy megszakad a szállítási lánc, amelyet Önnek kell viselnie?

• Adminisztratív kiadások a kár helyreállítására (Kár feldolgozási költségek)
• Ponyvák, ajtók javítása/cseréje,…
• A tehergépjármű/Sofőr állásideje
• Az ellopott/megsérült áru pótló szállításai
• Kötbérek a késedelmes szállítások miatt (Szállítmányozási határidők túllépése)
• Helyreállítási költségek
• Esedékes átrakás egy másik tehergépjárműre (A TIR szállítmányozás biztonsági előírásai már nem adottak)
• Előre nem látható állásidők/problémák a határokon a sérült vámplomba/vámponyva miatt.
• A szennyezett/megsérült áru ártalmatlanítása
• Kárpótlási kifizetések a veszteséget ért cég részére, amelyet létre nem jött üzlet miatt szenvedett
• Kármegállapítási ill. kárszakértői költségek
• Jogvédelmi, ügyvédi és bírósági költségek (Jogvita: ki mit fizet …?)
• Dij emelkedések a biztosító teljesítése miatt
• Vevő bosszankodások és vevő veszteségek, image károk
• Követő megrendelések elmaradása, forgalom vesztés
• Cég csőd, személyes felelősség

A biztosítás ellenére sem fedezett az összes fellépő járulékos pénzügyi kár kiadása.

Mennyi megtakarítása volna Önnek, ha nem lenne problémája betörések és vandalizmus károk (ponyvahasítók) miatt...?